Missie

Duurzaamheidscentrum De Groene Golf is een werkplaats voor inspiratie en praktijk rond duurzaamheid en lokale veerkracht, voor mensen die duurzaamheid en lokale veerkracht ondersteunen.


Om die missie te realiseren, creëren wij een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties,individuele initiatiefnemers en kleinschalige, “groene” ondernemingen. Samen met die partners bieden wij aan een breed publiek een gevarieerd palet aan faciliteiten, workshops, trainingen,lezingen en andere kleinschalige activiteiten. Door dat programma maken we op laagdrempelige wijze helder hoe het binnen ieders bereik ligt om duurzaamheid en lokale veerkracht in alle aspecten van het dagelijks leven een vanzelfsprekende plek geven.


Duurzaamheid volgens ons

Duurzaamheid is het in evenwicht brengen van mens, natuur en economie. Dat evenwicht betekent volgens ons dat we moeten bouwen aan een wereld waarin voor iedereen genoeg is zonder dat we de ecologische grenzen overschrijden. Hiervoor is het natuurlijk nodig om zoveel mogelijk te hergebruiken/recyclen, vernieuwbare grondstoffen te gebruiken en zo energiezuinig te zijn. Maar wij denken dat dit alleen niet genoeg is. Om te zorgen voor een leefbare wereld voor iedereen waarin we binnen de ecologische grenzen blijven is het nodig om eerlijk te delen en om het idee los te laten dat we altijd maar moeten blijven streven naar economische groei.


Lokale veerkracht

Een betere wereld begin in je eigen stad. Belangrijk hierin is om uit te gaan van wat lokaal beschikbaar is.

In economische zin betekent dat vooral streven naar zoveel mogelijk lokaal produceren en consumeren. De reden om hierna te willen streven is dat door lokaal te produceren en te consumeren er veel minder transport nodig is waardoor er minder energie en grondstoffen nodig zijn en er minder CO2-uitstoot en luchtverontreiniging ontstaat.

In sociale zin gaat lokale veerkracht om het verbinden van mensen die samen willen werken om van onderop hun eigen woonplaats een stukje duurzamer te maken.