Geschiedenis

Van speeltuin naar duurzaamheidscentrum

In 2013 is speeltuin de Driehoek verhuist naar een nieuwe plek. Daarom organiseerde de gemeente Deventer de prijsvraag “Tijdelijke invulling pauzelandschappen Voorstad-Oost” waarop partijen konden reageren met leuke ideeën voor een nieuwe bestemming van de gebouwen en het terrein van de speeltuin. Transitiestad Deventer greep deze mooie kans door mee te doen met “De Groene Golf”.

Zoals wel duidelijk is hebben we die prijsvraag gewonnen en inmiddels is er al heel wat werk uitgevoerd. De voormalige speeltuin is veranderd in een bloemen-, en groentetuin met alternatieve bouw-, en teeltmethoden. Het gebouw is opgeknapt om ruimte te bieden aan duurzame initiatieven. Maar nog veel belangrijker is dat we inderdaad een plek zijn geworden met een grote verscheidenheid aan activiteiten op het gebied van duurzaamheid en lokale veerkracht


Bekijk hier een filmpje van 2,5 minuten over hoe het initiatief voor De Groene Golf eind 2012 is ontstaan.