Organisatie

De Groene Golf en Transitiestad Deventer

De Groene Golf is een werkgroep van Transitiestad Deventer en maakt daarmee deel uit van het landelijke en internationale transitiontowns-netwerk. Transition Towns zijn lokale gemeenschappen die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven duurzamer te maken. Het Transition Towns-concept gaat over lokale oplossingen en laat zien hoe je die zelf kunt uitvoeren. De Groene Golf sluit hier bij aan door letterlijk ruimte te bieden aan eenieder die actief wil zijn op het gebied van duurzaamheid en lokale veerkracht.


Organisatie

De formele organisatie van De Groene Golf is onder gebracht in een stichting(Stichting de Groene Golf) waarvan het bestuur als voornaamste taken heeft het beheer van de financiën en het op hoofdlijn bewaken van de missie en doelstellingen van De Groene Golf. Het bestuur bestaat normaliter uit drie personen namelijk een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

De dagelijkse beslissingen worden genomen door de kerngroep. Deze kerngroep bestaat uit vrijwilligers die werkzaam zijn voor de Groene Golf en het leuk vinden om na te denken over het geheel.